Online Forex

Online forexVeel mensen hebben ontdekt wat online Forex allemaal kan bieden en het aantal mensen dat hier voor kiest groeit nog dagelijks. Als u kijkt naar het gemak van het handelen en u begrijpt en accepteert de risico’s, dan is het een buitengewoon uitdagende en vooral handige manier van beleggen die veel op kan brengen.

Hoe werkt online Forex

Om te begrijpen hoe het kan dat een Forex bonus terug verdiend kan worden terwijl u gewoon winst kunt maken, zult u moeten weten hoe Forex online werkt. Brokers die de Forex beleggingen aanbieden die op deze website besproken worden, maken gebruik van beleggingsinstrumenten. In tegenstelling tot het beleggen door middel van het daadwerkelijk aankopen en verkopen van aandelen, grondstoffen of valuta, zult u bij Forex zoals het hier bedoeld is nooit eigenaar worden van de onderliggende belegging.

Bij Forex op internet op de platforms zoals u die hier kunt vinden, zal gebruik gemaakt worden van instrumenten als CFD’s ofwel, contract for difference. Dit betekent dat u een belegging af sluit op basis van de waarde van de onderliggende belegging, of liever het verschil in de waarde tussen het moment van aankoop en verkoop. Bij online Forex beleggingen betekend dit dat u een contract af sluit met een broker dat een bepaalde hoeveelheid van een onderliggend product voor een bepaalde prijs wordt aangekocht en voor een andere prijs wordt verkocht, binnen een maximale tijd. Als aan de voorwaarden van het contract wordt voldaan dan wordt het contract uitgevoerd en zal de winst door online Forex brokers aan u uitgekeerd worden.

Minimale verschillen

Bij het opgeven van een opdracht zult u zien dat er een minimaal verschil tussen de aankoop prijs en de verkoop prijs van de producten zit. Dit verschil heet de spread en de spread is bedoeld om de kosten te dekken die door een broker gemaakt worden bij het aanbieden van de diensten. Omdat de kosten bij online Forex laag zijn zal ook de spread beperkt worden tot soms enkele centen per aandeel. U komt het fenomeen van de spread bijvoorbeeld ook tegen bij het wisselen van geld bij een bank of op uw vakantie bestemming waar er een verschil zal zitten tussen de koers waarvoor u koopt of verkoopt. Alle gegevens zijn bekend op het moment dat u uw contract af sluit en dat is waarom online Forex een zeer overzichtelijke manier van beleggen is.

Toch kunt u het feit dat u niet daadwerkelijk de eigenaar van de producten wordt ook tot de nadelen van Forex online kunnen rekenen. Het is immers vreemd als u wel moet betalen voor een product terwijl u het niet echt bezit en dit is ook niet erg aantrekkelijk. Om hieraan tegemoet te komen wordt een zogenaamde hefboom gebruikt en bij online Forex betekend dit dat de hefboom aan geeft dat u een bepaald deel van de totale som moet investeren. Een hefboom van 1:10 betekent dat u slechts een tiende deel van de totale belegging zelf hoeft te investeren terwijl u wel de volledige winst op zult strijken. Dat brokers van Forex online kunnen leven wordt al snel duidelijk als u kijkt naar de voorwaarden van een contract.

Wat is de aankoop- en verkoopprijs

Een contract geeft exact weer wat de aanschafprijs is en wat de verkoop prijs zal zijn binnen een bepaald tijdsbestek. Bij online Forex handelen is het voor het succesvol uitvoeren van een contract belangrijk dat ook exact aan alle voorwaarden wordt voldaan. Als de exacte prijs niet wordt gehaald binnen de afgesproken tijd dan zal de het contract vervallen en vervalt uw investering aan de broker. Het is dus helemaal niet zeker dat een contract uitgevoerd zal gaan worden en dit is dan ook het risico dat u neemt met Forex op internet.

U moet er dus altijd rekening mee houden dat u uw investering kwijt bent als de afgesproken koers niet wordt gehaald of als de koers de verkeerde kant op gaat. Dit is dan ook waarom online Forex een hoger risico in houdt dan veel andere vormen van beleggen. Er zijn echter wel veiligheidsmechanismen ingebouwd voor het moment dat de koers de verkeerde kant op gaat. De meeste platforms bieden u de kans om aan te geven wat uw maximale verlies mag zijn, u kunt deze mogelijkheid gebruiken om uw verlies te beperken in het geval dat de koers bij online Forex de verkeerde kant op zal gaan. Toch betekent het feit dat u een relatief hoog risico neemt dat u goed moet weten waar u mee bezig bent. Wij zullen dan ook nadrukkelijk wijzen op de nadelen van Forex online verhandelen en ook de brokers zullen u hier duidelijk op wijzen.

Schat uw risico’s goed in

Om de risico’s die u met uw geld neemt goed te kunnen schatten zult u natuurlijk wel de nodige ervaring op het gebied van beleggen moeten hebben. U weet dan de risico’s op waarde te schatten en u kunt ze verder beperken door beleggingen op te geven die haalbaar zijn. Wellicht is dit bij online Forex de grootste truc, u moet er voor zorgen dat de contracten die u af sluit in alle redelijkheid haalbaar zijn omdat u anders uw geld over de balk smijt. Om dit in te kunnen schatten zult u bij Forex online dus de nodige ervaring moeten hebben op het gebied van beleggen. Uiteindelijk blijft Forex een manier van beleggen waarbij u met een geringe eigen investering toch mooie resultaten kunt behalen.

Natuurlijk kunt u bij het gebruik maken van de diensten van online Forex brokers niet altijd de maximale winst behalen omdat u nu eenmaal niet uw beleggingen aan kunt houden tot op het moment dat de koers weer gaat zakken. Aan de ander kant zult u bij Forex met Nederlandse aandelen ook niet de hele tijd de koers in de gaten hoeven te houden omdat uw hele opdracht vooraf vast ligt. Bij de brokers van Forex online diensten gebruik maken zal dus een veel geringere tijdsinvestering vragen en dit is natuurlijk een groot voordeel. De combinatie van een geringe tijdsinvestering en de bereikbaarheid omdat alles online geregeld kan worden is waarom online Forex zo ontzettend veel mensen aan spreekt.